Disclaimer

Datum laatste wijziging: februari 2020

Het doel van deze website is om bezoekers/gebruikers te informeren over praktische en aanvullende zaken t.a.v. de schildersopleidingen van Techniek College Rotterdam.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Daarnaast wordt getracht deze informatie actueel te houden. Dit laat echter onverlet dat aan de vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Wijzigingen en/of updates
De informatie op deze website is afhankelijk van andere bronnen en kan zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.

Externe hyperlinks
Deze website bevat een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als (ondersteunende) informatie/presentie van de website. Iedere aansprakelijkheid voor de schade die de bezoeker van deze website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt wordt uitgesloten.

Privacy
Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van bezoekers/gebruikers van deze website. Persoonlijke gegevens worden bewaard conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om de gebruiker/bezoeker bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van de Techniek College Rotterdam-website.
Vrijwel alle internetbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, FireFox en Safari, bieden de gebruikers de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of om deze te weigeren.

Vastleggen en beveiliging van gegevens
Deze website maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag.