Privacy Statement

Datum laatste wijziging: 27 februari 2020

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Deze website verwerkt persoonsgegevens om je in voorkomende gevallen te informeren over praktisch zaken aangaande je lopende studie. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld gegevens om je als student te informeren over examens op de schildersopeiding.
Andere gegevens zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, dan kun je de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.
Hieronder leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze (aankomende) studenten en websitebezoekers omgaan.

Welke gegevens verwerken wij?
Van (aankomende) studenten verwerken wij de volgende gegevens:

  • voornaam en achternaam;
  • gegevens over je opleiding(en) binnen Techniek College Rotterdam, klas en lesgroepen;

Hoe gaan wij om met de gegevens van jou?
Wij verwerken niet meer persoonsgegevens van jou dan noodzakelijk is om je zorgvuldig te informeren. Daarbij zullen we jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze privacyverklaring noemen.

Wij zullen de gegevens van jou niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij je gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Gegevens worden van deze website verwijderd zodra ze niet meer relevant zijn.

Welke rechten heb jij?
Jouw rechten (en die van jouw ouders indien jij jonger dan 16 jaar bent) zijn in de wet vastgelegd. Jij kan op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Je kunt ook een verzoek indienen om de verwerking van je gegevens tijdelijk te beperken of om je gegevens te laten wissen van deze website.

Hoe wij cookies gebruiken bij een bezoek aan onze website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een technische functionaliteit (functionele cookies) die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze website te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies van het Amerikaanse bedrijf Google Analytics, waarmee we bijvoorbeeld kunnen zien via welke site of welk zoekpad een pagina gevonden is.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je dat wilt kun je je browser dat automatisch laten doen.