Instructie Les op Afstand

Beste Schilders studenten,

Door het Corona virus moeten we de komende weken thuis met onze lesstof aan het werk om de opleiding in de reguliere tijd af te kunnen ronden. Dit vraagt inspanning van jullie en van de docenten om dit mogelijk te maken.

De docenten zijn tijdens de uren dat jullie les hebben van hen, per vak, bereikbaar. Als je niet meer weet welk uur je wat had kijk dan op het rooster op de site hier.

Het is dus niet vrijblijvend dat jullie thuis werken, wij zien in Studeo en via NuNederlands/NuRekenen wanneer je actief aan het werk bent met je projecten en opdrachten. Pas dan zetten we je op aanwezig, anders sta je op afwezig.

Als je ziek ben op de schooldag of -avond geef dit dan door op de manier zoals je dit normaal ook doet via 088-9454555

Installeer Microsoft Teams op je pc en telefoon voor beter en sneller contact met je docenten.

Voor het werken in Studeo Vaktheorie

  • De heer Verboom beantwoordt je vragen onder je lestijd volgens rooster in Studeo.
  • Lees de lesstof van het project waar je mee bezig bent.
  • Maak je oefenvragen over de lesstof.
  • Ga aan de slag met de projectopdrachten, als deze klaar zijn lever je deze in, binnen het programma Studeo. Deze worden z.s.m. nagekeken.
  • Verbetert het project en lever het weer in.
  • Zelf nakijken en toetsen doen we weer als we op school zijn.
  • Ga alvast door met het volgende project.
  • Ook al werken we nu anders, er moeten nog steeds 3 van de 4 projecten afgerond worden dit schooljaar om door te kunnen met je opleiding.

Voor Nederlands en Rekenen.

Omdat de komende tijd de reguliere geplande lessen komen te vervallen, hebben wij als het AVO-team samengezeten om een alternatief programma voor je samen te stellen voor de vakken Nederlands, Rekenen en Burgerschap tijdens deze weken.

Het is belangrijk dat je komende weken de opdrachten die uitgeschreven staan in het schema in Microsoft Teams maakt en inlevert, zodat deze door de docent gecontroleerd kunnen worden. Op basis hiervan zal de presentie bijgehouden worden en zal je dus op aanwezig of afwezig gezet worden.

Let wel: De contacturen vervallen, maar de lessen vervallen niet.

De opdrachten kan je terugvinden via de bestanden in Microsoft Teams. Wij verwachten dat je voor de vakken Nederlands en Rekenen elke week de opdrachten maakt en inlevert.
De opdrachten voor Burgerschap lever je in een keer aan (deadline: 3 april 2020).
Let goed op de inleverdatum en tijd. Zorg ervoor dat je op tijd bent met inleveren!

Ook voor vragen kan je via Microsoft Teams in de klassengroep contact opnemen met je docent.

Lars van Straaten: 

✉ l.vanstraaten@tcrmbo.nl
Muammer Metin

: ✉ m.metin@tcrmbo.nl
Omid Anwari

: ✉ o.anwari@tcrmbo.nl
John Verboom: ✉ j.verboom@tcrmbo.nl